Пентхаус орон сууцны танилцуулга хүлээн авна уу.Ая тухтай амьдрах, тансаг орчин таныг хүлээж байна.

"